Vítejte

Vítejte na stránkách projektu přeshraniční spolupráce „Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti povodí Moravy a Dyje“, který vznikl v rámciOperačního programu Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Operační program Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika s rozpočtem 92,7 milionu eur podporuje společensko – kulturní a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní prostředí ve slovensko – českém příhraničí.

Globálním cílem operačního programu je růst vzájemné provázanosti a sbližování přeshraničních regionů.