Cíle projektu

Cílem projektu je zefektivnit, rozšířit a provázat dosavadní systémy přenosu hydrologických dat v povodí řek Moravy a Dyje, konkrétně v příhraniční oblasti České a Slovenské republiky.

Prostřednictvím webového portálu pak získají vybraná aktuální krizová data povodňové orgány a orgány krizového řízení.