Financování projektu

Projekt je financován z peněz Evropské unie – Fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR a SR za spoluúčasti jednotlivých partnerů.

Celkové náklady projektu činí 1 550 295 eur.

Rozpočet ERDF kryje celkové náklady z 83,09 %, příspěvky ze státního rozpočtu ČR a ze státního rozpočtu SR dosahují celkem 9,15 %. Vynaložené prostředky Povodí Moravy, s.p. tvoří 5,52 % a podíl Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pak 2,24 %.