O programu Evropské územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Zde naleznete příslušné dokumenty a odkazy k Programu EUS Slovenská republika – Česká Republika 2007 – 2013.

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/