O projektu

Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti povodí Moravy a Dyje

Zástupci Povodí Moravy, s.p. jako Vedoucího partnera a Slovenského vodohospodárskeho podniku, s.p. se dohodli na realizaci společného projektu „Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti povodí Moravy a Dyje“. Projekt se uskutečňuje v rámci Programu Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Financování je zajištěno z peněz Evropské unie – Fondu pro regionální rozvoj a státních rozpočtů ČR a SR za spoluúčasti jednotlivých partnerů.

Projekt počítá se zefektivněním, rozšířením a provázáním dosavadních systémů přenosu hydrologických dat v povodí řek Moravy a Dyje, konkrétně v příhraniční oblasti České a Slovenské republiky.

Termín realizace: 05/2011 – 02/2015

Projekt byl úspěšně dokončen.