Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. je Vedoucím partnerem projektu.

Kdo je Vedoucí partner?

  • každá způsobilá instituce, která má sídlo v programovém území a která zná dobře svůj region
  • instituce s kvalitní organizací, komunikací a managementem

Jaké povinnosti má Vedoucí partner?

  • odpovídá za zajištění realizace a administrace celého projektu
  • stanoví opatření pro své vztahy s projektovými partnery v partnerské smlouvě
  • odpovídá za odevzdání vyplněného formuláře projektové žádosti spolu s partnerskou smlouvou příslušnému Regionálnímu subjektu nebo Spoločnému technickému sekretariátu (STS)
  • podepisuje finanční smlouvu o prostředcích ERDF s Řídicím orgánem a po jejím přijetí informuje v co nejkratším čase ostatní projektové partnery
  • přijímá platby z ERDF a distribuuje je mezi partnery
  • na základě certifikovaných průběžných zpráv od svých projektových partnerů připravuje v českém a německém jazyce souhrnnou projektovou zprávu a předá ji společně s potvrzeními o výdajích svému kontrolorovi; jakmile je certifikace dokončena, obdrží STS podklady a může vyřizovat proplacení prostředků