Slovenský vodohospodársky podnik š.p. je hlavním přeshraničním projektovým partnerem projektu.

Jaké povinnosti má projektový partner?

  • v rámci partnerství se podílí na společné přípravě projektu a žádosti
  • zodpovídá za realizaci aktivit, ke kterým se zavázal v partnerské smlouvě
  • nese odpovědnost v případě jakékoli nesrovnalosti ve výdajích, které vykázal
  • odpovědnému kontrolorovi předkládá standardizovanou zprávu společně se všemi pořebnými podklady pro certifikaci
  • Vedoucímu partnerovi předává svá ověřená osvědčení výdajů jako podklad pro souhrnnou projektovou zprávu