Projekt přináší vytvoření centrálního systému pro sběr údajů z měřicích stanic v zájmové oblasti obou partnerů, následné zprovoznění této centrální databáze i výměnu a jednotné zobrazení hydrologických dat. Jejich zpřístupnění bude zajištěno na internetu jednotnou prezentací s pomocí nové webové stránky. Počítá se s tvorbou systému automatické výměny dat mezi projektovými partnery, jejich vizualizací a recipročně on-line přístupem ke krizovým datům. Přístup rovněž získají i další uživatelé z české a slovenské strany hranice, zejména orgány krizového řízení.

Zvýšení dostupnosti poskytovaných údajů zajistí záložní servery a instalace technologického vybavení místností pro krizové řízení u obou partnerů.

Pro doplnění sítě měřicích stanic slovenského partnera vznikne na toku Chvojnice vodoměrná stanice a z čerpací stanice Kopčany bude zřízen nový systém datového přenosu.